czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

03. 11. 2011

Zjišťovací výzkum v libeňském židovském městě

Ve druhé polovině října proběhl zjišťovací archeologický výzkum na rozsáhlém nezastavěném pozemku v nároží ulic Voctářova a Koželužská, který byl od poloviny 16. století jádrem židovského osídlení v Libni. Jeho cílem bylo zjistit rozsah dochování archeologických památek souvisejících nejen se zástavbou raně novověkého židovského města, ale také případných památek starších (středověk, zemědělský pravěk). více...

11. 10. 2011

Zjišťovací archeologický výzkum Na Poříčí 48

Zjišťovací archeologický výzkum v ulici Na Poříčí 48 (čp. 1054, proluka vedle KFC) proběhl v 2. polovině září a počátkem října 2011, z důvodů plánované výstavby multifunkčního domu, jehož stavba bude realizována firmou Metrostav, a.s. více...

07. 10. 2011

Dobroslav Líbal – vědec, pedagog a památkář (1911 – 2002)

Srdečně Vás zveme na konferenci, která se koná u příležitosti stého výročí narození doc. JUDr. et PhDr. Dobroslava Líbala, DrSc. více...

27. 09. 2011

Archeologický výzkum v hostinci „U Kotvy“ na Zbraslavi

V průběhu první poloviny srpna proběhl ve dvoře domu čp. 471 v ulici U Národní galerie v Praze 5 – Zbraslavi zjišťovací výzkum, který měl za úkol zjistit rozsah dochovaných archeologických terénů. V současné době na něj navázal záchranných archeologický výzkum formou dohledu při bagrování základových pasů a skrývce svrchních partií dvora. více...

22. 09. 2011

Pozvánka na konferenci FORUM ARCHAEOLOGIAE POST-MEDIAEVALIS 2012

Zveme Vás srdečně již na 4. ročník konference Forum Archaeologiae Post-mediaevalis zabývající se archeologií novověku. Konference proběhne v Praze na počátku dubna příštího roku. více...

20. 09. 2011

Podzimní slavnost v Archeologickém parku LIBOC

Také v letošním roce pokračuje tradice podzimních středověkých slavností v našem Archeologickém parku v Praze 6 - Liboci. Tentokrát se akce uskuteční v sobotu 8. října 2011 od 14,00 hod. více...

31. 08. 2011

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V HAINBURGU NAD DUNAJEM

V průběhu srpna realizovala společnost ARCHAIA zajímavý archeologický výzkum v historickém jádru starobylého rakouského města Hainburg an der Donau (obr.1). Tento projekt představuje první samostatnou archeologickou akci prováděnou českou oprávněnou organizací na území jiného státu (byť v rámci EU). více...

10. 06. 2011

Gratulujeme, prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. získal cenu Europa Nostra

Rádi bychom touto cestou poblahopřáli našemu kamarádovi, příteli, kolegovi a věčnému zdroji inspirace, který dnes převzal nejvyšší možné ocenění Evropské unie za ochranu evropského kulturního dědictví. více...

08. 06. 2011

Jiří Pajer: Novokřtěnské fajánse z Moravy 1593 – 1620

Dovolujeme si Vám ke koupi nabídnout novou publikaci, jejíž vznik naše společnost finančně podpořila. více...

31. 05. 2011

Archeologický výzkum na Shetlandských ostrovech

V závěru května skončil měsíční archeologický výzkum na Shetlandech, jehož se zúčastnil také autor tohoto příspěvku. Jednalo se o druhou sezónu terénní části výzkumu, který je součástí rozsáhlého mezinárodního projektu The Assembly Project – Meeting-places in Northern Europe AD 400-1500 (TAP).
více...

ilustrační fotografie