czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

20. 05. 2011

Vyšel sborník vzpomínek na Jarmilu Líbalovou Kasalickou

Vyšel druhý sborník občanského sdružení Gorgona o.s. věnovaný příležitosti 70. výročí sňatku Jarmily a Dobroslava Líbalových. Sborník je možno koupit (cena 100,- Kč) ve společnosti ARCHAIA Praha o.p.s., Truhlářská 20/1119, Praha 1. Odběr knih je třeba předem domluvit telefonicky na 224317913, 224314978 nebo e-mailem na praha@archaia.cz. více...

04. 05. 2011

Zemřel PhDr. Ladislav Hrdlička (4. 4. 1937 – 30. 4. 2011)

V tomto týdnu jsme se bohužel dozvěděli o smrti PhDr. Ladislava Hrdličky, který stál u počátků archeologického výzkumu pražského podhradí a po celou dobu svého života byl jeho i naším inspiračním zdrojem. Z tohoto důvody bychom mu rádi věnovali krátkou vzpomínku. více...

02. 05. 2011

Zahájení sezóny na senohrabské plovárně a nové webové stránky

V průběhu dubna členové a příznivci Občanského sdružení pro obnovu senohrabské plovárny a zachování přívozu společně s členy společnosti Archaia připravili senohrabskou plovárnu na další letní sezónu. více...

11. 04. 2011

Aktualizovaný přehled katastrálních map

Postupným úsilím Kateřiny Samojské se podařilo shromáždit značné množství starých katastrálních map, které se staly součástí našeho digitálního archivu k dějinám Prahy. více...

05. 04. 2011

Diskusní fórum Jihlavského memoranda

Nedávno prezentované Jihlavské memorendum vyvolalo značný ohlas v archeologické obci. Z tohoto důvodu byl zprovozněn nový diskusní portál, kde je možno se vyjádřit k palčivým otázkách současné archeologie a především k její budoucnosti. více...

30. 03. 2011

Novinky v naší knihovně

V průběhu července 2010 až ledna 2011 jsme do naší knihovny získali nové zahraniční publikace. více...

04. 03. 2011

Jihlavské memorandum

V závěru února 2011 proběhla tzv. Jihlavská schůzka, jako důsledek avizované a již připravované novelizace archeologické části památkového zákona. Na základě nejrůznějších prosakujících informací jsme se rozhodli oslovit kolegy pohybující se ve stejném archeologickém prostředí, to znamená v MPR a PZ měst, abychom se pokusili pojmenovat to, co nás při současné realizaci výzkumů tíží. Zároveň jsme chtěli najít výchozí stanoviska k tomu, jak archeologii chápeme a jak bychom do budoucna provádění záchranných archeologických výzkumů viděli. To, co nám přišlo podstatné a na čem jsme s hlasem takřka nerozborným shodli je obsaženo v Memorandu, které bylo postoupeno Ministerstvu kultury ČR. Memorandem se obracíme zvláště na pracovníky v oblasti archeologie a příbuzných společenských věd. Pokud se zněním Memoranda souhlasíte, podpořte jej prosím svým podpisem. více...

30. 12. 2010

PF 2011

Pracovníci společnosti ARCHAIA Praha o.p.s. Vám přejí pevné zdraví, nervy a mnoho štěstí, spokojenosti i osobních a pracovních úspěchů v novém roce.

více...

30. 11. 2010

Advent v Liboci

Zveme Vás v neděli 12. prosince 2010 od 14,00 do 17,00 hod. na adventní odpoledne v Archeologickém parku Liboc, které je zároveň ukončení letošní sezony. více...

05. 11. 2010

Ukončení sezóny na senohrabské plovárně

V sobotu 30. října jsme symbolicky ukončili letošní sezónu na senhrabské plovárně vyzvednutím převoznické lodi na vodu a jejím uložením k zimnímu spánku. více...

ilustrační fotografie