czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

04. 11. 2010

Výhodná nabídka v prodeji publikací

V současné době jsme se rozhodli snížit prodejní cenu sborníků FUMA (příspěvky z konference Forum urbes medii aevi pořádaná společností Archaia Brno o.p.s.) z nabídky prodeje publikací, které jsme finančně podpořili. více...

03. 11. 2010

Archeologie hrou – akce pro školáky na prázdninový den 27. října 2010

Během podzimních prázdnin jsme spolu s naší mateřskou organizací, občanským sdružením Archaia, uspořádali již třetí ročník „Archeologie hrou“ (celodenní program na prázdninový den pro školáky ve věku 8 – 13 let). více...

13. 10. 2010

Ohlédnutí za středověkou podzimní slavností na Liboci

V sobotu 9. října 2010 proběhla již tradiční slavnost v našem Archeologickém parku Liboc. Také díky krásnému slunečnému počasí jsme uvítali velké množství návštěvníků, kteří zde snad strávili příjemné odpoledne.... více...

22. 09. 2010

Loučení s prázdninami v Archeologickém parku Liboc

V úterý 31.8.2010 pořádaly spřátelené organizace Archaia o.s. a ARCHAIA Praha o.p.s. akci v Archeologickém parku Liboc „Loučení s prázdninami“. více...

03. 09. 2010

Stanovisko společností ARCHAIA o.s. a ARCHEO Pro o.p.s.

Stanovisko společností ARCHAIA o.s. a ARCHEO Pro o.p.s. k průběhu komise na ploše záchranného archeologického výzkumu na ploše parkovacího domu na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi dne 19. srpna 2010 více...

03. 09. 2010

Společnost přátel starožitností Vás zve na přednášky

Každoročně Vás zve Společnost přátel starožitností na podzimní cyklus přednášek, které se pravidelně konají vždy tradičně poslední pondělí v měsíci v budově Muzea hlavního města Prahy v Praze Na Florenci od 17.30 hod. více...

08. 06. 2010

Konference FUMA IX. v Opavě

V letošním roce proběhla ve dnech 2.–4. června 2010 v pořadí již devátá konference Forum Urbes Medii Aevi, která se každoročně věnuje archeologii středověku. Tentokrát bylo jejím tématem Předměstí středověkého města v prostoru střední Evropy a jejím pořadatelem byla nejen společnost Archaia Brno o.p.s., ale také NPÚ Ostrava, Ústav historických věd PřFF Slezské univerzity v Opavě a Opavská kulturní organizace reprezentující město Opava. více...

21. 05. 2010

Výzkum senohrabské plovárny v roce 2010

V průběhu května roku 2010 byl v prostoru systematicky sledované senohrabské plovárny a říčních lázní pod Hláskou (hradem Zlenice) proveden doposud nejrozsáhlejší záchranný archeologický výzkum v souvislosti s výstavbou sociálních zařízení. více...

20. 05. 2010

ZBUZANY (Praha – západ) – výstavba komunikací k novým RD

Od konce dubna provádí společnost ARCHAIA záchranný archeologický výzkum při západním okraji obce Zbuzany. Akce byla vyvolána výstavbou sítě nových obslužných komunikací k plánované obytné zástavbě. více...

19. 05. 2010

Archeologický výzkum v Miškovicích (lokalita Za panskou stodolou)

V průběhu dubna a května roku 2010 probíhal záchranný archeologický výzkum v trasách komunikací a inženýrských pro soubor rodinných domů „Za panskou stodolou“, který bezprostředně navazuje na východní okraj Čakovic, avšak je na katastru obce Miškovice. více...

ilustrační fotografie