czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

04. 03. 2011

Jihlavské memorandum

V závěru února 2011 proběhla tzv. Jihlavská schůzka, jako důsledek avizované a již připravované novelizace archeologické části památkového zákona. Na základě nejrůznějších prosakujících informací jsme se rozhodli oslovit kolegy pohybující se ve stejném archeologickém prostředí, to znamená v MPR a PZ měst, abychom se pokusili pojmenovat to, co nás při současné realizaci výzkumů tíží. Zároveň jsme chtěli najít výchozí stanoviska k tomu, jak archeologii chápeme a jak bychom do budoucna provádění záchranných archeologických výzkumů viděli. To, co nám přišlo podstatné a na čem jsme s hlasem takřka nerozborným shodli je obsaženo v Memorandu, které bylo postoupeno Ministerstvu kultury ČR. Memorandem se obracíme zvláště na pracovníky v oblasti archeologie a příbuzných společenských věd. Pokud se zněním Memoranda souhlasíte, podpořte jej prosím svým podpisem. více...

30. 12. 2010

PF 2011

Pracovníci společnosti ARCHAIA Praha o.p.s. Vám přejí pevné zdraví, nervy a mnoho štěstí, spokojenosti i osobních a pracovních úspěchů v novém roce.

více...

30. 11. 2010

Advent v Liboci

Zveme Vás v neděli 12. prosince 2010 od 14,00 do 17,00 hod. na adventní odpoledne v Archeologickém parku Liboc, které je zároveň ukončení letošní sezony. více...

05. 11. 2010

Ukončení sezóny na senohrabské plovárně

V sobotu 30. října jsme symbolicky ukončili letošní sezónu na senhrabské plovárně vyzvednutím převoznické lodi na vodu a jejím uložením k zimnímu spánku. více...

04. 11. 2010

Výhodná nabídka v prodeji publikací

V současné době jsme se rozhodli snížit prodejní cenu sborníků FUMA (příspěvky z konference Forum urbes medii aevi pořádaná společností Archaia Brno o.p.s.) z nabídky prodeje publikací, které jsme finančně podpořili. více...

03. 11. 2010

Archeologie hrou – akce pro školáky na prázdninový den 27. října 2010

Během podzimních prázdnin jsme spolu s naší mateřskou organizací, občanským sdružením Archaia, uspořádali již třetí ročník „Archeologie hrou“ (celodenní program na prázdninový den pro školáky ve věku 8 – 13 let). více...

13. 10. 2010

Ohlédnutí za středověkou podzimní slavností na Liboci

V sobotu 9. října 2010 proběhla již tradiční slavnost v našem Archeologickém parku Liboc. Také díky krásnému slunečnému počasí jsme uvítali velké množství návštěvníků, kteří zde snad strávili příjemné odpoledne.... více...

22. 09. 2010

Loučení s prázdninami v Archeologickém parku Liboc

V úterý 31.8.2010 pořádaly spřátelené organizace Archaia o.s. a ARCHAIA Praha o.p.s. akci v Archeologickém parku Liboc „Loučení s prázdninami“. více...

03. 09. 2010

Stanovisko společností ARCHAIA o.s. a ARCHEO Pro o.p.s.

Stanovisko společností ARCHAIA o.s. a ARCHEO Pro o.p.s. k průběhu komise na ploše záchranného archeologického výzkumu na ploše parkovacího domu na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi dne 19. srpna 2010 více...

03. 09. 2010

Společnost přátel starožitností Vás zve na přednášky

Každoročně Vás zve Společnost přátel starožitností na podzimní cyklus přednášek, které se pravidelně konají vždy tradičně poslední pondělí v měsíci v budově Muzea hlavního města Prahy v Praze Na Florenci od 17.30 hod. více...

ilustrační fotografie