czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

27. 10. 2009

Archeologický výzkum na hradě Kamýk nad Vltavou v roce 2009

V průběhu května a června letošního roku prováděl Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. ve spolupráci se společností ARCHAIA Praha o. p. s. pod vedením prof. PhDr. Tomáše Durdíka, DrSc záchranný archeologický výzkum na hradě v Kamýku nad Vltavou. více...

22. 10. 2009

Podzimní středověká slavnost na Liboci proběhla

V sobotu 17. října 2009 se v odpoledních hodinách uskutečnila již tradiční slavnost v našem archeologickém parku Liboc. I přes nepřízeň počasí si tato každoroční akce našla své návštěvníky. více...

02. 10. 2009

Setkání komise koreferentů na archeologickém výzkumu COPA Centrum Národní

Dne 30. 9. 2009 se již podruhé sešla skupina koreferentů, která sleduje průběh rozsáhlého záchranného archeologického výzkumu na Národní třídě v Praze. více...

25. 09. 2009

Konec letošní sezóny na senohrabské plovárně

V sobotu 19. 9. 2009 jsme opětovně vyrazili na oblíbenou senohrabskou plovárnu, abychom tentokrát pomohli s úklidem pontonu sloužícímu ke koupání v řece Sázavě. více...

25. 09. 2009

Unikátní nález sklepů pod dlažbou Spálené ulice

Pracovníci Národního památkového ústavu úz. odb. prac. v hl. m. Praze učinili mimořádný objev v rámci prováděného záchranného archeologického výzkumu před výstavbou COPA Centra Národní. více...

25. 09. 2009

Výzkum na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi byl zahájen

Ve druhém zářijovém týdnu byl zahájen záchranný archeologický výzkum na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi, který bude probíhat přibližně tři měsíce. více...

22. 09. 2009

Podzimní slavnost v Archeologickém parku LIBOC

Také v letošním roce pokračuje tradice podzimních středověkých slavností v našem Archeologickém parku v Praze 6 - Liboci. Tentokrát se akce uskuteční v sobotu 17. října 2009 od 14,00 hod. více...

17. 09. 2009

Vyšel nový sborník Castellologica bohemica – číslo 11

S podporou společnosti ARCHAIA Praha o.p.s. právě vyšlo 11 číslo specializovaného sborníku Castellologica bohemica, věnovaného problematice opevněných sídel. více...

11. 09. 2009

Zasedání středočeské archeologické komise v Malém muzeu archeologie

Zářijové zasedání Středočeské archeologické komise již několik let pravidelně zasedá v Malém muzeu archeologie v Bartoškově ulice v Praze 4 – Nuslích. více...

07. 09. 2009

Podzim s pražskou archeologií v Muzeu hl. m. Prahy

Ve středu 16. září 2009 začne cyklus přednášek, interaktivních programů pro děti a archeologických vycházek. více...

ilustrační fotografie