czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

21. 05. 2010

Výzkum senohrabské plovárny v roce 2010

V průběhu května roku 2010 byl v prostoru systematicky sledované senohrabské plovárny a říčních lázní pod Hláskou (hradem Zlenice) proveden doposud nejrozsáhlejší záchranný archeologický výzkum v souvislosti s výstavbou sociálních zařízení. více...

20. 05. 2010

ZBUZANY (Praha – západ) – výstavba komunikací k novým RD

Od konce dubna provádí společnost ARCHAIA záchranný archeologický výzkum při západním okraji obce Zbuzany. Akce byla vyvolána výstavbou sítě nových obslužných komunikací k plánované obytné zástavbě. více...

19. 05. 2010

Archeologický výzkum v Miškovicích (lokalita Za panskou stodolou)

V průběhu dubna a května roku 2010 probíhal záchranný archeologický výzkum v trasách komunikací a inženýrských pro soubor rodinných domů „Za panskou stodolou“, který bezprostředně navazuje na východní okraj Čakovic, avšak je na katastru obce Miškovice. více...

29. 04. 2010

Proběhla Jarní středověká slavnost v Liboci

Také v letošním roce pokračovala tradice jarních středověkých slavností v našem Archeologickém parku v Praze 6 - Liboci. Tentokrát se akce uskutečnila v sobotu 24. dubna 2010 zhruba v čase od 14,00 do 18,00 hodin. více...

16. 04. 2010

Informační kolokvium Archeologické výzkumy v Čechách v roce 2009

Ve dnech 13. a 14. dubna 2010 proběhlo tradiční setkání archeologů při kterém se informují o proběhlých archeologických akcí z předešlé sezóny. Tentokrát se kolokvium poprvé uskutečnilo v prostorách nové budovy Národního muzea (bývalé Federální shromáždění a poté sídlo Svobodné Evropy). více...

14. 04. 2010

Geofyzikální prospekce na Senohrabské plovárně

Ve dnech 11. a 12. října provedla společnost G IMPULS Praha spol. s r.o. geofyzikální prospekci plochy občanské plovárny v katastru Senohrad pod hradem Zlenice. Předběžné výsledky výzkumu jsou prezentovány až nyní. více...

02. 04. 2010

Letošní konference FORUM ARCHAEOLOGIAE POST-MEDIAEVALIS je za námi

Ve dnech 23. - 24. března 2010 proběhl již 3. ročník konference věnující se archeologii novověku. Tentokrát byly jejím hlavním tématem Písemné a ikonografické prameny v archeologii novověku. více...

01. 04. 2010

Velikonoce v Liboci

Během sobotního odpoledne (27. 3. 2010) proběhlo již tradiční předvelikonoční setkání v Archeologickém parku Liboc. více...

01. 03. 2010

Archeologický výzkum v areálu Pražské konzervatoře Na Rejdišti

Od listopadu roku 2009 byl zahájen záchranný archeologický výzkum prováděný v souvislosti s rekonstrukcí a prohlubováním stávajících místností budovy konzervatoře a výstavbou koncertního sálu ve dvorním traktu. více...

04. 02. 2010

Smuteční pochod „Za J. A. Jírou“

V neděli 24. ledna 2010 se uskutečnila již 15. vzpomínková vycházka zasněženou Prahou spojená s výročím úmrtí Josefa Antonína Jíry (19.7. 1868 - 22.1. 1930). Letošní vzpomínkový akt byl o to významnější, že připadl na kulaté výročí 80 let od jeho smrti. více...

ilustrační fotografie