czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Informační a kulturní centrum

V průběhu roku 2007 bylo usilovně jednáno s majiteli domu v Truhlářské ulici 6 (naše dřívější sídlo) o možnosti úpravy pronajatých prostor v přízemí objektu v Truhlářské ulici 6 pro informační a kulturní centrum naší společnosti spojeném s nevelkým pohostinským zařízením (vinárna, kavárna). V tomto centru bychom rádi vedle občerstvení zajišťovali distribuci našich publikací s archeologickou tématikou či publikací našich partnerů, prodej replik archeologických nálezů, pořádali přednášky, zajišťovali pravidelná setkání archeologické obce, provozovali archeologický klub a především prezentovali široké spektrum působení naší společnosti, včetně odkazů na naše Malé muzeum archeologie v Bartoškově ulici. V neposlední řadě bychom tu chtěli zájemcům z řad veřejnosti a studentů poskytovat příjemnou formou fondy naší knihovny a archívů. Na počátku roku se podařilo předložit majitelům domu architektonickou studii a následně projekt pro stavební povolení na úpravu prostor, který vypracoval v úplnosti ateliér G a M (ing. arch. Malý). Předložený projekt však zástupce majitelů domu neschválila, přestože veškeré dílčí kroky byly prováděny s plným vědomým majitelů i s jejich souhlasem. Následně bylo přikročeno k okamžitému ukončení nájemní smlouvy a k rezignaci na další snahy o vybudování podobného vzdělávacího a poznávacího centra v současných prostorách domu v Truhlářské ulici 6.

Přes nezdar tohoto záměru bychom podobné informační a kulturní centrum velice rádi provozovali a obracíme se na všechny, kteří by nám mohli s tímto záměrem pomoci, poskytli prostory, finančně podpořili či pomohli s realizací i následným provozem.

ilustrační fotografie