Kolaudace našich nových badatelských prostor v našem depozitáři...

Kolaudace našich nových badatelských prostor v našem depozitáři proběhla se vším všudy.