Detailní průzkum kulturního souvrství metodou šachovnicového...

Detailní průzkum kulturního souvrství metodou šachovnicového odkryvu s prostorovou identifikací archeologických nálezů.