Další fáze výstavby - zaklenutí pece a poslední úpravy.

Další fáze výstavby - zaklenutí pece a poslední úpravy.