Jan Klápště naslouchající a moderující - Radek Bláha...

Jan Klápště naslouchající a moderující - Radek Bláha přednášející.