Výstavba přístřešku nad venkovní instalaci pecí.

Výstavba přístřešku nad venkovní instalaci pecí.