Přístřešek s instalovanými časně slovanskými pecemi.

Přístřešek s instalovanými časně slovanskými pecemi.