Provádíme rozsáhlé plošné archeologické výzkumy před...

Provádíme rozsáhlé plošné archeologické výzkumy před novou výstavbou - Nové Zahradní Město na pomezí Hostivaře a Záběhlic.