Odkryté a vypreparované situace je nutno detailně zdokumentovat...

Odkryté a vypreparované situace je nutno detailně zdokumentovat - pohozený lidský skelet v sídlištní jámě knovízské kultury.