Naše společnost prováděla nejrozsáhlejší urbánní...

Naše společnost prováděla nejrozsáhlejší urbánní archeologický výzkum v naší republice.