Laboratoře na základní ošetření archeologických nálezů...

Laboratoře na základní ošetření archeologických nálezů musí disponovat zkušeným personálem i rozsáhlými prostory.