Prof. PhDr. T. Durdík, DrSc., Prof. PhDr. J. Klápště,...

Prof. PhDr. T. Durdík, DrSc., Prof. PhDr. J. Klápště, CSc. a pořadatelé konference během společenského večera