Výzkum v trasách budoucích komunikací a inženýrských...

Výzkum v trasách budoucích komunikací a inženýrských sítí obytného souboru rodinných a bytových domů.