Výzkum zahloubeného objektu ve čtvercové sondě.

Výzkum zahloubeného objektu ve čtvercové sondě.