Fotogrammetrická a fotografická dokumentace čtverců B7 a C6.

Fotogrammetrická a fotografická dokumentace čtverců B7 a C6.