Fotogrammetrická a fotografická dokumentace čtverce D9.

Fotogrammetrická a fotografická dokumentace čtverce D9.