Fotogrammetrická a fotografická dokumentace čtverců H11...

Fotogrammetrická a fotografická dokumentace čtverců H11 a I12.