Před uložením lodi k zimnímu spánku probíhá její mytí.

Před uložením lodi k zimnímu spánku probíhá její mytí.