Aktualizace skici stabilního katastru z r. 1907 s vyznačením...

Aktualizace skici stabilního katastru z r. 1907 s vyznačením plopchy výzkumu (modře).