Stěna jednoho ze základových pasů s patrným pozdně středověkým...

Stěna jednoho ze základových pasů s patrným pozdně středověkým objektem zahloubeným do starších náplav.