půdorysy domů čp. 29 a 30 před plošným odkryvem (po...

půdorysy domů čp. 29 a 30 před plošným odkryvem (po skrývce a začištění)