Zásyp rozsáhlé jámy, která vznikla těžením jemných...

Zásyp rozsáhlé jámy, která vznikla těžením jemných náplavů k výrobě cihel