Příklady cihel se značkou z 2. pol. 19. - 20. stol.

Příklady cihel se značkou z 2. pol. 19. - 20. stol.