Tragický stav vily čp. 1066 stavitele Josefa Linharta v...

Tragický stav vily čp. 1066 stavitele Josefa Linharta v bývalé usedlosti Turbová v Praze 5 – Košířích (památkou od roku 1958).