Při pietní vzpomínce se déšť a kroupy měnily ve sněhové...

Při pietní vzpomínce se déšť a kroupy měnily ve sněhové vločky.