Převoz nájezdu na zlenickou stranu.

Převoz nájezdu na zlenickou stranu.