Obr. 2 - Výřez ze skici Stabilního katastru (1856) s vyzn....

Obr. 2 - Výřez ze skici Stabilního katastru (1856) s vyzn. místa výzkumu