Obr. 5 - Dochované jižní a západní zdivo sklepa zaniklého...

Obr. 5 - Dochované jižní a západní zdivo sklepa zaniklého v průběhu 15. století