Obr. 6 - Vstup do sklepa zaniklého v 1. polovině 17. století

Obr. 6 - Vstup do sklepa zaniklého v 1. polovině 17. století