Obr. 11 - Půdní horizont ze zahloubenými objekty dochovaný...

Obr. 11 - Půdní horizont ze zahloubenými objekty dochovaný v místech současného průjezdu.