Obr. 12 - Drobná pícka zahloubená do vrstev těsně nad...

Obr. 12 - Drobná pícka zahloubená do vrstev těsně nad půdním horizontem.