Obr. 13 - Příklady nálezů z archeologického výzkumu.

Obr. 13 - Příklady nálezů z archeologického výzkumu.