Obr. 14 - Malovaný a plasticky zdobený džbánek ze Saska....

Obr. 14 - Malovaný a plasticky zdobený džbánek ze Saska. Nález ze studny zanikající v průběhu 1. poloviny 17. století.