Obr. 17 - Zlomek zoomorfní nádoby (výlevka ve tvaru hlavy...

Obr. 17 - Zlomek zoomorfní nádoby (výlevka ve tvaru hlavy koníka).