Obr. 18 - Zlomky skleněné malované nádoby ze zásypu sklepa...

Obr. 18 - Zlomky skleněné malované nádoby ze zásypu sklepa zanikajícího v 1. polovině 17. století.