Obr. 10 - Průběh vybírání výplně středověké studny.

Obr. 10 - Průběh vybírání výplně středověké studny.