Obr. 19 - Zlomek keramické holby z 15. století ze zásypu...

Obr. 19 - Zlomek keramické holby z 15. století ze zásypu sklepa.