Hospodářská budova v nádvorní části mlýnského areálu...

Hospodářská budova v nádvorní části mlýnského areálu před svým zbořením.