Nejstarší zachycený (raně novověký) sklep v západní...

Nejstarší zachycený (raně novověký) sklep v západní části plochy.