Obr. 2 - Výřez z plánu Libně z r. 1830 s vyznačením...

Obr. 2 - Výřez z plánu Libně z r. 1830 s vyznačením zájmového území.