Obr. 6 - Základové patky starší továrenské zástavby...

Obr. 6 - Základové patky starší továrenské zástavby a mezi nimi dochované základy staršího domu (jižní část plochy výzkumu).