Obr.1: Skica Stabilního katastru s vyznačením předmětné...

Obr.1: Skica Stabilního katastru s vyznačením předmětné parcely a plochy výzkumu.