Obr. 4: Sonda C3 po vytěžení zásypu zahloubeného dřevozemního...

Obr. 4: Sonda C3 po vytěžení zásypu zahloubeného dřevozemního domu z 12. století. Kamenná zdiva pocházejí z jeho mladší fáze.