Obr. 6: Sondy C5 a D5. Západní polovina dřevozemního zahloubeného...

Obr. 6: Sondy C5 a D5. Západní polovina dřevozemního zahloubeného domu z 12. století.