Obr. 12: Drobné keramické tyglíky (z 12. století) dokládající...

Obr. 12: Drobné keramické tyglíky (z 12. století) dokládající zde také práci s barevnými kovy.