Ortofotomapa s vyznačením plochy současného výzkumu (žlutě).

Ortofotomapa s vyznačením plochy současného výzkumu (žlutě).